Email
Password
Rexhistro biznesin tënd!     Harrova passwordin
 Bizneset Produktet Rreth nesh Privatësia 
 
REGJISTRO BIZNESIN TËND PA PAGESË
Bëni Like për përkrahje të projektit  ÇKA OFROJMË

  Prioriteti i shpalljes suaj
  Mundësia e shtimit të artikujve
  Shfletimi i ofertave të shitësit
  Kërkimet e avancuara
  ...

Kategoritë:


Vendi:
MarketingREKLAMO KËTU


Kompani Transporti

Transportimin e mallrave, ne rruge toksore, detare, ajrore, si me mjete te veta ose me mjete te te treteve; Importimin, eksportimin, fabrikimin, realizimin, asemblimin, instalimin, punimin, rafinimin, magazinimin, mirembajtjen, riparimin, dhenien me qira, tregtimin e produkteve ne te gjitha format qe lejon ligji. Dhenien me qera, me ose pa shofer per llogari te personave te trete, te automjeteve, anijeve, avioneve, motorcikletave, ciclomotorave, bicikletave etj.; oficinave, elektroautove, autolavazheve, vendet e parkimit per automjetet, motorave, barkave, dhe te cfaredo lloji tjeter mjeti te levizshem. Kryerjen e sherbimeve dhe asistences teknike te cdo tipi, qe ka lidhje me aktivitetin e trasportit ne pergjithesi.

Kategoria: Turizëm

Webpage: www.bertino.al

 BERTINO ALBANIA, Durrës, Vath Turja,Shenavlash,Durres, +355 52902595

Faqe: 1


execution time: 0.039131164550781
 

 

KONTAKTI

Address:

Phone: +383 44 124 640

email: info@bizneset.al

 

© 2014-2020 bizneset.al, all rights reserved
info: www.bizneset.al,
info@bizneset.al, tel: +383 44 124 640

 

 

Your IP: 192.168.74.1